front th

Präsident Oliver Rau

Stiftungsrat Ivo Bücheler

Stiftungsrätin Bettina Busenhart

Stiftungsrätin Susanne Kienberger

Stiftungsrat Wolfgang Koch

Stiftungsrat Thomas Martin

Stiftungsrat Robin Schneider

Stiftungsrat Hermann Schwalm (im Ausstand)

Stiftungsrat Sven Spiess